Garantie

Garantie heeft te maken met producten die defect zijn als gevolg van een fabricagefout.
Een defect product waar nog garantie op zit kunt u naar ons terugsturen en laten repareren.
Dit is allebei gratis als het defect inderdaad het gevolg is van een fabricagefout.
Is een product al binnen 30 dagen na aankoop defect (als gevolg van een fabricagefout), dan hebt u recht op directe omruilling.

Wettelijke garantie:
Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. 
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie, zie bij elk product de geldende fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Hierbij een opsomming van de bij ons geldende fabrieksgaranties:

• Zonwering, rolluiken Verano 5 jaar
• Terrasoverkappingen Verano 5 jaar
• Terrasoverkappingen Aluxe 10 jaar
• Garagedeuren Verano 5 jaar
• Binnenzonwering & raamdecoratie Verano 1 jaar
• Losse zonwering-onderdelen 1 jaar
• LED verlichting 2 jaar 
• Somfy motoren en accessoires  5 jaar

Uitsluitingen:
Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:
Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.
Alle overige klachten komen in aanmerking voor de garantieregeling.
U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het product aan ons, bij een terechte garantieclaim betalen wij de verzendkosten voor u.
Wij streven er naar om altijd in samenwerking met u tot een oplossing te komen

Let op! Geen garantie op oxidatie van het lakwerk!
Oxidatie kan ontstaan op aluminium producten. Oxidatie valt niet onder de garantie. Plekken in een maritieme omgeving
geven een verhoogd risico op oxidatie. 
Toelichting: Diverse typen corrosie kunnen onderscheiden worden, waarbij verschillende chemische reacties een rol spelen.
De belangrijkste corrosiereactie is die waarbij zuurstof uit de atmosfeer in combinatie met water of vocht uit de atmosfeer
reageert met aluminium / ijzer of een ander metaal en dit weer terugbrengt in de geoxideerde toestand waarin het oorspronkelijk
ook aanwezig was in de aarde. Het doel van corrosiebescherming is dus dit natuurlijke proces zo veel mogelijk
te vertragen. In zout water worden alle corrosieprocessen versneld hoewel ook daarin zuurstof de oxidator is. Maar door de
natrium- en de chlorideionen is het geleidingsvermogen in zout water veel hoger dan in zuiver water en is de kortsluitstroom
van de corrosiecel ook veel hoger.

Oxidatie is niet te voorkomen, wel te vertragen.
Om de kans op oxidatie te verminderen is goede reiniging en onderhoud van de producten van groot belang.
Hieronder vindt u onze voorschriften voor het reinigen en onderhoud van onze producten.

A. Reiniging en onderhoud.
De levensduur van een gepoedercoat object wordt negatief beïnvloed door vuil en vocht, door inwerking van zuren, zouten
en andere agressieve stoffen. Daarom is voor behoud van levensduur tijdig reinigen noodzakelijk. De reinigingsfrequentie
wordt met name bepaald door de mate van vuilbelasting van de gecoate objecten.
Belastende factoren zijn:
• Ligging aan de kust (zout neerslag)
• Ligging direct boven het maaiveld (opspattend vuil)
• Plaatsing van objecten langs openbare wegen (stooizout)
• Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)
• Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, rookgassen, ertsstof)
• Verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoeringen, ijzer- en koperdeeltjes
van railverkeer)
• Overdekte gebieden (geen beregening)
• Bevuiling door dieren (honden, katten, vogels)
Indien er sprake is van één of meer van deze belastende factoren spreken we van een verhoogde belastingsfactor;
in alle andere gevallen van een normale belastingsfactor.

Defecte of beschadigde bestelling: 
Als een bestelling bij u wordt aangeboden die ernstig beschadigd is en u kunt al zien dat één of meerdere producten defect zijn, dan kunt u de bestelling weigeren.
Neemt u vervolgens zo snel mogelijk contact met ons op.

Reparaties binnen de garantietermijn:
Is uw product defect binnen de garantietermijn? U kunt het product kosteloos retourneren naar onze reparatieafdeling.
Na reparatie krijgt u het gerepareerde of vervangende product kosteloos teruggestuurd.
De afhandeling kan 2-3 weken duren, gerekend vanaf het moment dat wij het product van u ontvangen hebben totdat u het weer in huis hebt.

Reparaties buiten de garantietermijn:
Als u geen recht (meer) hebt op garantie, kunt u een product soms nog wel laten repareren. Het terugsturen is dan gratis, maar voor de reparatie moet u betalen.
Het gaat als volgt:
1. U stuurt het product naar ons op. 
2. We onderzoeken het product.
3. Daarna sturen we u een reparatie-prijsopgave.

Er worden altijd drie mogelijkheden geboden:
Optie 1: U gaat akkoord met de aangegeven reparatiekosten, waarna het product gerepareerd wordt. Kleine reparaties doet Multilogo Stores soms zelf.
              Meestal sturen we het product echter op naar een reparatiecentrum of de leverancier.
              De afhandeling kan in totaal 3 à 4 weken duren, gerekend vanaf het moment dat we het product van je ontvangen hebben totdat je het weer in huis hebt.
Optie 2: U gaat niet akkoord met de aangegeven reparatiekosten, waarna we het product weer naar u terugsturen.
               Er worden € 50,- onderzoekskosten gerekend, inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 6,95
Optie 3: U laat het product kosteloos op milieuvriendelijke wijze door ons vernietigen.

We willen u vragen om binnen 5 werkdagen op de reparatie-prijsopgave te reageren om te voorkomen dat de retourzending vertraging oploopt.
Indien we niet tijdig een reactie ontvangen, zijn we na drie herinneringen (uiterlijk een maand na het versturen van de prijsopgave) genoodzaakt om € 50,- onderzoekskosten, inclusief BTW en exclusief verzendkosten in rekening te brengen.
U krijgt het product dan ongerepareerd retour gestuurd. 

Let op:
Als we geen defect aan het product vinden, rekenen we € 50,- onderzoekskosten, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Op de herstelwerkzaamheden hebt u 90 dagen garantie. 

To Top